Inloggen

Certificering

Certificering

Kwaliteit en veiligheid staat bij Aeres Agree voorop. Daarom is Aeres Agree:

  • NEN 4400-1 gecertificeerd
  • Aangesloten bij het NBBU
  • VCU gecertificeerd

Aeres Agree is NEN 4400-1 gecertificeerd

Sinds 2007 is er 1 onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en voor (onder)aannemers van werk: de NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Gecertificeerde bedrijven zijn gecontroleerd op de juiste afdrachten van belastingen en sociale premies. Ook is gecontroleerd of de identiteit van de werknemers door het bedrijf is vastgesteld en of deze werknemers tijdens de arbeidsperiode gerechtigd waren om te werken in Nederland.

Bedrijven die voldoen aan de norm, staan in het register van de SNA. U kunt deze raadplegen om te kijken of u te maken heeft met een betrouwbare partner die voldoet aan de eisen van NEN 4400. Een actueel overzicht van de geregistreerde ondernemingen staat op www.normeringarbeid.nl. Vanzelfsprekend vindt u Aeres Agree terug in dit register. Aeres Agree wordt jaarlijks gescreend voor deze norm door Normec FLC.

Aeres Agree is lid van de NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is een brancheorganisatie in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen.

Zo houdt de NBBU CAO-controles om te zorgen dat de NBBU-CAO's voor uitzendkrachten en voor vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving. Klik hier voor de meest recente versie van de NBBU cao.

VCU (Veiligheid Checklist Uitzendbureaus)

Aeres Agree vindt het belangrijk om, in samenwerking met haar opdrachtgevers, het mogelijk te maken dat werknemers veilig en gezond werken.
Met het VCU certificaat laat Aeres Agree als werkgever zien dat haar VGM-beheerssysteem voldoet aan de eisen die VCU vindt op de website www.vca.nl .

Ons VCU certificaat vindt u hier.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR