Inloggen

Wij zijn Aeres

Wij zijn Aeres

De Nederlandse groene sector loopt voorop in de wereld. Aeres draagt daar volop aan bij. Bij Aeres komen onderwijs, onderzoek en ondernemen (Aeres Agree) samen rondom de grote thema’s. Ons talent (en het matchen van talent) zorgt ervoor dat planten en dieren verantwoord en gezond kunnen groeien, dat we mensen kunnen voeden, hen een inspirerende leefomgeving kunnen bieden en de natuur de ruimte geven.

Verbindende kennisinstelling

Aeres is de enige groene kennisinstelling in Nederland die onderwijs, praktijkgericht onderzoek, commerciële (kennisintensieve) dienstverlening aanbiedt op alle niveaus, van praktijkonderwijs tot vmbo, mbo en hbo. Bij Aeres komen alle schakeringen groen samen. Intensieve en biologische landbouw. Kleinschalige lokale oplossingen in Nederland en internationale onderzoeks- en stageprojecten op mbo- en hbo-niveau.

Talent voor groei

Leren is de motor van groei en verandering. Wij dagen mensen uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontwikkelen. Wij geloven in een gezonde samenleving op basis van het continu ontwikkelen van kennis en kunde in ‘het werken met leven’. Het is de verbinding van kennis, ondernemerschap en de dagelijkse praktijk die het talent van onze medewerkers, leerlingen, studenten en partners stimuleert tot groei. Met dit talent voor groei werken wij aan betekenisvolle oplossingen voor een groene toekomst.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR