Inloggen

Werkwijze

Onze werkwijze

Wilt u een vacature bij Aeres Agree plaatsen? Om een goed advies te kunnen geven en maatwerk te leveren is het voor ons belangrijk om een goed beeld van uw organisatie en de functie te verkrijgen. Tevens is het van belang kennis te nemen van de verwachtingen die er bestaan betreffende specifieke kennis, ervaring en gewenste persoonlijkheid van de nieuwe medewerker. De betreffende informatie wordt door ons verkregen door bestudering van relevante schriftelijke informatie en gesprekken met u als opdrachtgever.

De resultaten van de analyse worden vastgelegd in een door ons opgesteld profiel van de gewenste
kandidaat. In dit profiel worden beschreven: de aanleiding van de functie, de functie eisen (harde en zachte criteria) en de startdatum.

De werving

Op basis van het opgestelde en besproken functieprofiel wordt de doelgroep voor de werving bepaald. In eerste instantie zal gezocht worden naar kandidaten in het bestand of het netwerk van Aeres Agree Recruitment BV. De vacature wordt op de website van Aeres Agree geplaatst. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) en uiteraard gaan ook onze recruiters aan de slag om de juiste kandidaat te vinden.

Mocht bovenstaande niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan een voorstel gedaan worden tot het plaatsen van (online) advertentie(s) in diverse media. De inhoud van de advertentietekst wordt op basis van het functieprofiel opgesteld. Deze advertentietekst wordt in conceptvorm aan u voorgelegd. Na vaststelling van de definitieve tekst verzorgt Aeres Agree Recruitment BV, in samenwerking met een gespecialiseerd bureau, de plaatsing van de advertentie in de media en op de afgesproken websites. De media worden bepaald al naar gelang de te bereiken doelgroep en de definitieve keuze vindt plaats in overleg met u. Kosten voor het plaatsen van deze advertentie(s) worden doorberekend.

Aeres Agree benadert gedurende kandidaten uit haar eigen bestand/netwerk en beoordeelt alle reacties op de vacature. Hieruit wordt een selectie gemaakt. De door Aeres Agree geschikt bevonden kandidaten worden voorgesteld.

De selectie

Wij vinden het essentieel eerst een juist beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid, ambities en talenten. Dat kan alleen door echt het gesprek aan te gaan en oprechte interesse te tonen in de kandidaat.

Door de recruitmentfase uiterst serieus te nemen kunnen we voorkomen dat uw organisatie al snel weer op zoek moeten naar een nieuwe kandidaat. Juist in tijden dat talent schaars is, is een goede selectie daarom essentieel voor het lange termijn succes. De selectie van kandidaten gaat als volgt;

Stap 1

Aeres Agree voert eerst oriƫnterende gesprekken met kandidaten. Deze ronde heeft voor beide partijen een informatief karakter. Aeres Agree verstrekt de vooraf besproken informatie over de organisatie en het functieprofiel. Kandidaten die geschikt blijken voor de functie worden door Aeres Agree ingelicht, deze informatie wordt niet aan u overgedragen.

Stap 2

Van de geschikt bevonden kandidaten ontvangt u van Aeres Agree:

  • Het CV;
  • Een door Aeres Agree opgestelde profielschets;
  • Een persoonlijke motivatie van de kandidaat.

In overleg:

  • Een rapport van The Bridge (persoonlijkheidstest);  

The Bridge Personality is een betrouwbare en valide test voor het verkrijgen van inzicht in de persoonlijkheid en competenties van medewerkers. The Bridge Personality meet persoonlijkheid in 34 persoonlijkheidsdimensies (Big Five) en gedragsvoorkeuren in 16 Jung Types. Naast een overzicht van deze persoonlijkheidsdimensies en persoonlijkheidstypen biedt The Bridge Personality ook een score op de acht meest gangbare competenties binnen het bedrijfsleven en de overheid.

Stap 3

U maakt kennis met de geschikt bevonden kandidaten. Kandidaten die door u positief zijn beoordeeld, kunnen uitgenodigd worden voor een assessment. Kosten van een eventueel assessment worden doorberekend.

Stap 4

Als u uw keuze heeft gemaakt voor een kandidaat kan de procedure worden afgerond door het bespreken van de arbeidsvoorwaarden en het voorleggen van de arbeidsovereenkomst.

Nazorg

Tegen het einde van de proeftijd vindt een (kort) telefonisch evaluatiegesprek plaats met u en met de kandidaat. Drie maanden nadat de medewerker in dienst is getreden vindt een voortgangsbespreking plaats tussen ondergetekende, leidinggevende van de medewerker en met de nieuwe medewerker. Tussen de zes en twaalf maanden na indiensttreding kan een evaluatiegesprek plaatsvinden over de resultaten van de medewerker of, indien anders, zoals besproken of overeengekomen.

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR