Inloggen
17 Jun
2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wat betekent de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor de payroll-dienstverlening van Aeres Agree?

Met de komst van De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt het voor werkgevers aantrekkelijk om een vast contract aan te bieden, terwijl flexibel werk mogelijk blijft. Op 21 mei j.l heeft de Eerste Kamer voor deze wet gestemd. De ingangsdatum is 1 januari 2020.

Payrolling wordt in het nieuwe wetsvoorstel verbijzonderd van het uitzenden. In het wetsvoorstel wordt payrolling gedefinieerd als “het op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde, die niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een arbeidskracht ter beschikking stellen, om onder toezicht en leiding van die opdrachtgever arbeid te verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht ter beschikking stelt alleen met toestemming van de opdrachtgever bevoegd is de arbeidskracht aan een ander ter beschikking te stellen”.

Hierbij zijn twee elementen van belang: de allocatiefunctie en de exclusiviteit. Wanneer Aeres Agree niet is betrokken bij de werving en selectie van de werknemer (allocatie) én deze werknemer door Aeres Agree exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, dan is er sprake van payrolling en niet van uitzenden.

Payrollwerknemers worden gelijk behandeld als medewerkers in vaste dienst bij de inlener. De flexibiliteit, die van toepassing is bij uitzendovereenkomsten, geldt dan niet meer voor payrollovereenkomsten. Payrollmedewerkers hebben daardoor recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de inlener die dezelfde of een gelijkwaardige functie vervullen.

En nu? Hoe gaat Aeres Agree om met de WAB?

Het is onze missie om als strategisch gesprekspartner binnen het groene domein professionals te verbinden aan opdrachtgevers. Aeres Agree houdt zich bezig met de allocatie van werknemers en de niet-exclusieve ter beschikkingstelling van deze werknemers aan haar opdrachtgevers in de sectoren Food, Agribusiness en Groene Ruimte & Milieu middels werving en selectie, uitzenden en detacheren. We zorgen ervoor dat werkgevers flexibel kunnen bewegen in de markt en altijd de juiste capaciteit en kennis in huis hebben. De nieuwe wetgeving heeft invloed op die gevallen waarin Aeres Agree geen allocatieve rol heeft vervuld en wanneer de werknemer exclusief ter beschikking wordt gesteld aan één opdrachtgever en zonder de instemming van die opdrachtgever de werknemer niet aan een derde ter beschikking mag worden gesteld. Goed werkgeverschap staat bij Aeres Agree hoog in het vaandel. We zijn een specialist in het uitvoeren van het werkgeverschap van onze eigen medewerkers, uitzendkrachten en gedetacheerden in het groene domein.

Wat betekent de WAB voor inleners?

Het blijft mogelijk om het werkgeverschap uit te besteden. Het is daarbij van belang om Aeres Agree te betrekken bij de allocatie van de werknemer. En dat is een rol die bij ons past en een toegevoegde waarde heeft voor alle partijen. Vanzelfsprekend garanderen wij dat onze dienstverlening past binnen de kaders van de WAB. Wanneer er sprake is van een payrollovereenkomst, dan verandert er het één en ander. De ketenregeling is dan van toepassing en alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten op precies dezelfde wijze toegepast worden.

Natuurlijk houden we de ontwikkeling bij de totstandkoming van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de gaten. Voor al onze relaties zijn we druk doende om oplossingen uit te werken. Mochten er al vragen zijn, dan staan onze consultants voor u klaar.

Terug naar het overzicht

Aeres Agree heeft een partnership met alle agrarische hogescholen en de WUR